Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

6033 0efa 500
8481 2ea9 500

March 15 2017

ogorkowa
7709 0703 500
familiar
Reposted fromKanister Kanister vialeto leto

April 19 2014

ogorkowa
9405 4d44 500

March 30 2014

ogorkowa
6330 ef22
Reposted fromsobol sobol viatfu tfu

March 28 2014

ogorkowa
Angie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahalucine halucine

March 25 2014

ogorkowa
7173 9d59 500

March 23 2014

ogorkowa
1796 1e92
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains viahalucine halucine

March 22 2014

ogorkowa
6236 6b33 500
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viazacnymarcin zacnymarcin

March 16 2014

ogorkowa
ogorkowa
3380 bf2b 500
Reposted fromejtytam ejtytam
ogorkowa
9368 2641

March 15 2014

5375 c975
Reposted fromhawke hawke viazacnymarcin zacnymarcin

March 14 2014

ogorkowa
0894 e90c 500
Reposted bythe-new-beyoncekfiatiapudziesztyzacnymarcinFate46furiaakuninSmigoltrikkrrandomfnk4slovaflanelplmakarovpicakussiostraboseycataractmstrzwrafagwaflovakrzysio-yohardkorweychoreracoffeeandunicornspatnaaliaaslovapatrzpodnogiamarusmacounpmgszpaqusvogelpolaczettowilczamichalkoziolgrejpfrutpulczynskiskrzacikSardionPsychoTheRapistcattolicoolosshashwujcioBatZerthinPawelSCitandelicja8miedzypomiedzygdziesmonsieurgateauvifonthemightymindfuckStarusAdikTheOneJaanis93jalokim0mateuszkosmateuszwaszczumichalkozioloskihariharaasert4gieeradewysypiskosmiecixennajezuesperalblues

March 11 2014

ogorkowa
8389 62d0

March 08 2014

ogorkowa
Reposted fromqb qb viahalucine halucine

March 05 2014

ogorkowa
8758 28e0 500

March 02 2014

ogorkowa
8190 e09c 500

February 27 2014

ogorkowa
Przecież ja nie chce od nich nic,
chce normalnie żyć,
chce znów kochać i spokojnie śnić.
Chce szczęśliwym być,
chce z nią siedzieć w domu i pierdolić syf.
Mówią, ze świat nie sprzyja dzisiaj związkom.
Mówią, ze rzadko angażuje się dziś mocno.
I niby wiem, ze mogę wszystko z tą miłością,
ale czemu my popsuliśmy te dobre dziewczyny?
Czemu z tymi złymi chcemy zakładać rodziny?
Czemu kiedy się staramy to one odchodzą?
Czemu kiedy olewamy one dzieci rodzą?
Podnieca je, kiedy jesteśmy zimni,
tylko wtedy często już nie potrafimy być inni.
Mam w sobie małego chłopca, który czasem płacze
i mam tez władcę, który zawsze da rade.

February 21 2014

ogorkowa
Reposted fromqb qb viamechtatel mechtatel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl